Disclaimer

DISCLAIMER

Alle visuele en tekstuele items op www.empathicstyle.com zijn eigendom van Empathic Style. Foto’s, slogans en productomschrijvingen mogen niet gereproduceerd worden. Indien dit wel het geval is dan zal Empathic Style gepaste maatregelen nemen jegens het misbruik.

Op tekstuele reproductie of misbruik is Artikel 1 van de Auteurswet van toepassing.
Op visuele reproductie of misbruik is Artikel 10 van de Auteurswet van toepassing.